Eksempler på enzymer

Enzymer er stoffer, hovedsaklig proteiner, som katalyserer de kjemiske. Noen enzymer er så spesifikke at de bare kan katalysere en bestemt reaksjon i en type av molekyler. For eksempel har enzymet urease ikke . Men noen få RNA-molekyler kalt ribozymer katalyserer også reaksjoner, og bør derfor også kunne kalles enzymer.

Et viktig eksempel finnes i ribosomene.

Bufret Lignende Eksempelvis skiller bukspyttkjertelen ut tre enzymer til tynntarmen: amylase,. Amylase for eksempel , bryter ned karbohydrater som stivelse, som finnes i poteter . Dette ses for eksempel ved sykdommer hvor man mangler enzymer , og på . Enzymene har spesifikke bindingssteder for substratene. ATP syntase er eksempel på et enzym som roterer under . Flere enzymer har en komponent kalt kofaktor som ikke er et protein og.

Eksempler på enzymer : Lipaser, citrat syntetasen fra TCA-cyclen og . De aller fleste enzymer består helt eller delvis av proteiner.

Et imaginært enzym “Stickase” skal brukes til å brekke. Forskjellige typer enzymer. Forklar hvordan enzymer får navn, og hva navnet kan fortelle oss om enzymets virkemåte. Gi minst to eksempler på slik navnsetting. Gi eksempler på hvordan enzyminhibitorer virker, og forklar hvordan inhibitorer . Metabolisme i lever digitoksin metoprolol paracetamol.

Fremstilling af semisyntetiske penicilliner, fx ampicillin, udføres som en . De viktigste legemiddelmetaboliserende cytokrom P-4(CYP)- enzymene med eksempler på de viktigste legemidler som hovedsakelig metaboliseres av, . De nævnte enzymer genkender og kløver forskellige sekvenser der . Noen eksempler på energibærere er ATP, NADH, NADPH og FADH2. Enzymer har et aktivt sete med plass for substratene som skal reagere og danne et . Forekomsten av genvarianter som koder for endret funksjon av CYP2Cog andre CYP- enzymer varierer med etnisitet. Hos asiatere er det for eksempel om lag . Slik kobling til G-proteiner kan åpne ionekanaler eller aktivere intracellulære enzymer. Kroppen gennemgår en konstant nedbrydning og opbygning af . I magesekkens slimhinner finnes enzymer som bryter ned alkohol, blant.

DNA reparerende enzymer.

Dyr og planter er eksempler på eukaryoter, mens E. Arkeer finnes ofte i miljøer med ekstreme fysiske og . Et eksempel på hvor viktig diffusjon er for levende celler, er transporten av. Enzymer hvor molekylet bare består av ett protein (for eksempel pepsin, trypsin, urease).