Gauss forkortelse

Liste over forkortelser og akronymer: G. Forkortelsene som er tatt med her er i hovedsak kjente og nasjonale eller internasjonale. Bokstavelser som forkortelse for tall. Geografi › Geomatikk Bufret Lignende 15.

UTM, forkortelse for eng.

Universal, Transversal Mercator-projeksjon. SI er den internasjonale forkortelsen for Det internasjonale system for enheter. KARTSYMBOLER Boka Symboler og forkortelser i norske sjøkart inneholder alle. For meg så det ut til at de fulgte en forkortet versjon av judaisme, så hvorfor . Ordet Matlab er faktisk en forkortelse.

LED er en forkortelse for Light Emitting Diode. En TV med LED-panel er egentlig en videreutvikling av LCD-TV-er, som er gjort mer strømbesparende og .

Gauss -Krüger-projeksjon eller bare. Milgauss er vel Rolex´ alternativ med dobbel kasse som ekstra magnetbeskyttelse. Sjekk online for hva er GS, betydningene av GS, og andre forkortelse , akronym og synonymer. Bourdon, Francoeur, Lacroir, Fourier og Gauss. Equations déterminées fundet Noget om forkortet Multiplication og Division, . G, Third Generation, Bemærk at hvis en forkortelse har flere betydninger.

GMSK, Gaussian Minimum Shift Keying. Metode og kunnskapsgrunnlag. Hva er nasjonale faglige retningslinjer?

Hvem har utarbeidet retningslinjen . Ofte forkortet til G når nevnt i offisielle publikasjoner og i vitenskapelige formler, er en gauss forstått å likestille til ett Maxwell per kvadratcentim. EMF er forkortelsen for Elektromagnetisk Felt. Ved paranormale undersøgelser.

Ligger til grunn for det meste av. Børs falt mer enn ti prosent 6.

Dette kapitlet omfatter en opplisting av definisjoner, forkortelser og symboler i tilknytning til. Denne entydige matrix benævnes rref(B). Hvem bryr seg om korrekt forkortelse av navnet på et fakultet?

ARCH er en forkortelse for AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity. Var innom en tråd om forkortelser en eller annen plass, men husker. For fortegnelse over symboler og forkortelser , se publikasjonen.