Hvordan velge bort revisor

Alle som er pliktig til å revidere årsregnskapet må ha en revisor. Du kan som hovedregel velge bort revisjon av årsregnskapet i små aksjeselskap hvis:. Har du et AS, der du vurderer å velge bort revisor ? Se hvem som kan droppe revisjon og hvordan du sier opp revisoren gjennom fravalg av . Før endringene i aksjeloven som trådte i kraft 1.

Hvordan velge bort revisor for aksjeselskap. Alle som driver aksjeselskap med omsetning under millioner i året kan . Du kan ikke velge bort revisjon hvis selskapet. REVISJON , REVISOR , OPPSIGELSE, FRAVALG: Enkleste og raskeste innsending av en. Selskap kan velge bort revisjon av årsregnskap når.

Et aksjeselskap må ha revisor dersom det er morselskap eller. Morselskap i konsern kan velge bort revisjon hvis konsernet sett under ett ligger under terskelverdiene. KOKRIM påpeker at hvilken effekt fravalg av revisor har hatt, er gjenstand for.

I går la regjeringen ut melding om at terskelverdiene for fravalg av revisjon er endret. Det betyr at små aksjeselskaper allerede for inneværende regnskapsår kan velge bort revisjon , sier rådgiver Hans Petter Andersen hos Infotjenester AS. Når et aksjeselskap under terskelverdiene ikke lenger er et morselskap, kan selskapet velge bort revisjon med virkning for det første . Med lovendringen kan imidlertid mindre aksjeselskaper velge bort revisor. Små aksjeselskaper som velger bort revisjon , endrer skatteatferd ved at de blir. Selv om selskapet vedtar å velge bort revisor , gjelder fortsatt . Jeg har under mill i omsetning.

Kan jo spørre revisoren min, men ikke sikkert han blir så glad for det . Vilkår for å kunne velge bort revisor er fastsatt med relativt lave terskelverdier, og har . I denne meldingen krysser du av for Fritak for revisjon når du kommer til dette valget. Revisorkonsult AS kan hjelpe deg med registrering av revisor ? I nye aksjeselskaper er det balansens størrelse og antall ansatte på tidspunktet for stiftelse som er styrende for om aksjeselskapet kan velge bort revisor. Hvilke selskaper kan så velge bort revisjon – og hva bør disse tenke . Enkelte bransjer følger egne regler og må alltid ha revisor , som f. Enkelte aksjeselskaper kan velge bort revisjon av årsregnskapet.

Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide. Startsiden for jobb og karriere i Norge.

Aksjeselskap som har valgt bort revisjon av årsregnskapene er i flere tilfeller likevel avhengig. KPMG for nærmere informasjon om hvordan disse vurderingene . I tillegg vil ikke morselskaper kunne velge bort revisor.