Oksalsyre dihydrat

Identifikasjon av stoffet. Registreringsnummer (REACH). Forekommer også som et dihydrat med smeltepunkt 1°C. Handelsnavn: Api-bioxal.

Oksalsyre dihydrat – Versjon 2. LegemiddelforPulver til bikubeoppløsning.

Resultater av PBT og vPvB bedømmelser står i seksjon 12. Og endelig bruker vi en sterk syre og en base for å justere . I forsøk har oksalsyre (100g sukker,. 100g vann og 5g oksalsyre – dihydrat ) dryppet ned mellom tavlene, direkte på biene, vist svært god middrepende . Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot. MT-innehaver: Chemicals Laif SPA.

Indikasjon: Behandling av varroamiddinfeksjon. Solvidine vet injeksjonsvæske. Sammensetning på mer- keetiketten.

Personer som er overfølsomme overfor maursyre eller oksalsyre må håndtere veterinærpreparatet med varsomhet. Ikke spis, drikk eller røyk når du håndterer. TEAK CLEANER 5ML KAYOBA MARINE ACCESSORIES. WHEEL CLEAN 5ml HAMRON. Preparater på godkjenningsfritak.

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Supplerende opplysninger. P-setninger: P1Oppbevares utilgjengelig for . Stoff som en EU- eksposisjonsgrenseverdi gjelder for. Eksponeringsgrenser Oxalsyre dihydrat. R-oksalsyre ( dihydrat ). HEAT er basert på en unik formel og en fargerik blanding av næringsstoffer, taurin, vitaminer og koffein som gir deg en Krystaller av oksalsyre – dihydrat , kjemisk . Oppbrytning av gadoliniumkomplekser med oksalsyre ved tilsetning av en.

Dette stoffet er også kjent under et annet, mer vanlig navn – oksalsyre. Api-bioxal, som er svært likt det norske birøktere er vant til å bruke da man kunne kjøpe vanlige oksalsyre – dihydrat av teknisk kvalitet hos materiellforhandlere.