Virkon virketid

Skyll godt med rent vann. Overflate: Bearbeid flaten grundig med ren klut, fuktet med VirKon bruksløsning. Kort virketid og inaktiveres ikke av organisk materiale.

Ingen kjent resistens problematikk forbundet med bruken. Bruk av VirKon øker stadig innen helsesektoren.

Smøres på, holdes fuktet i angitt virketid og skal fordampe. Desinfeksjon av SYNLIG forurenset utstyr og flater. Utstyr: La utstyret ligge i . Pentakalium-bis(peroksi- monosulfat)- bis(sulfat)). Ikke synlige forurensede flater og rengjort utstyr: min. VirKon leveres i tabletter som sikrer rett dosering.

Flaten bearbeides med svamp eller lignende, godt fuktet med.

Tørk etter med en fuktet klut, papir eller lignende. Virkon er også egnet til å bruke på utstyr innenfor næringsmiddelindustrien, f. Det er lenge vært kjent at oksydative . Virkon har lav toksisitet og er skånsom for mennesker, materialer og miljø. Effekt: VirKon har dokumentert effekt. Virkon S kan også spres ut gjennom tåkelegging.

Påvirkes ikke av organisk materiale. Registrert og godkjent av SLV og registrert i TKVD. Oksydasjonsmidler: Virkon , Hydrogenperoksyd. Overhold grenseverdiene for brukskonsentrasjon, virketid og holdbarhet.

Flater og berøringspunkter desinfiseres med. Etter endt virketid rengjøres rommet . Gjenstander kan dyppes i oppløsningen. Virketid minutter hvis synlig rent.

Sjå prosedyre for desinfeksjon av rom med VirKon. Etter oppnådd virketid og reingjering skal gjerast er det ikkje nødvendig med verneutstyr, hanskar kan .

Stikkskader og desinfeksjon. Brukskonsentrasjon og virketid. Til desinfeksjon brukes Virkon , kloricid eller sprit. Virkon fungerer mot både bakterier, sopp og virus, men ikke mot tuberkelbakterier. Følg virketiden som er angitt.

VIRKON har effekt på bakterier, virus og sopp inkludert Hepatitt B og HIV. Man skal bruke Kloramin eller Virkon.