Virkon desinfeksjonsmiddel

Skånsom for menneske, materiale og miljø. Godkjent mot vegetative bakterier, sopp og virus. Desinfiserende og rengjørende. En flate behøver ikke å rengjøres før desinfeksjon. Bredspektrert desinfeksjonsmiddel til overflater, med dokumentert effekt mot flere ulike virus, bakterier .

VirKon har lav toksisitet og er skånsom for mennesker, materialer og miljø. Bruk alltid hansker ved håndtering av desinfeksjonsmiddel. Brukt bruksløsning kan helles direkte i avløp! Må ikke sprayes da det ikke skal lages aerosoler. Patentert biologisk nedbrytbart desinfeksjonsmiddel for utstyr og bygninger innen.

Et sikkert, effektivt og bredspektret desinfeksjonsmiddel. Piller som løses opp i vann. Produkttype og bruksområde.

Surt desinfeksjonsmiddel til overflate- eller tåkedesinfeksjon, samt støvel- og hjulbad. Hurtigvirkende- løsning som uavhengig har vist seg å drepe bakterier og sopp etter . Smittevernnytt, og bare en snever del av teknisk desinfeksjon omtales. Tørk etter med en fuktet klut, papir eller lignende. Brukes for å fjerne bakterier fra pustekretsløpet.

Ebolaveilederen for helsepersonell i kommunen: desinfeksjon og. ORIENTERING TIL PÅRØRENDE. VIRKON DESINFEKSJONSMIDDEL. Dette dokumentet er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline). Skyll godt med rent vann.

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher . Virkon desinfeksjonsmiddel. Er rommet (kontaktflater) desinfisert med VirKon behøv ein ikkje verneutstyr når ein vaskar. Sjå prosedyre for desinfeksjon av rom med VirKon.

Vask og desinfeksjon av utstyret er en enkel og billig forsikring mot G. Les pakningsvedlegget og følg blandeanvisningen. For desinfeksjon av overflater .