Asbest kreft

Få informasjon om undersøkelse, diagnose, hvordan kreft i lungehinnen. Den eneste kjente risikofaktoren for utvikling av lungehinnekreft, er asbest. Så lite som to ukers eksponering av asbest kan gi livsfarlig.

Bare to til fire ukers eksponering for asbest kan gi uhelbredelig kreft , i følge dansk . Har tidligere(såvidt jeg vet) ikke vært eksponert for asbest.

Andre asbest -relaterte lungesykdommer er lungekreft, lungehinnekreft. Denne kreftformen er nært knyttet til arbeid med asbest , til har vært. Denne prosessen kan føre til arrdannelse (plakk) eller kreft (mesoteliom). Asbest er enda farligere enn antatt, viser ny forskning fra leger i Danmark. Yngre håndverkere kjenner ofte ikke til risikoen de utsettes for.

Bare ytterst få overlever kreftformen mesotheliom som skyldes asbeststøv. Overlege Oluf Dimitri Røe ved Sykehuset Levanger presenterte nye forskningsfunn på verdens største kreftkonferanse. En ny, dansk forskningsartikkel viser at stoffet er enda farligere enn vi trodde .

Nils Olav fikk kreft av asbest på jobben. Gå til Kreft i tykktarm, i nyrer og i svelg. Ny dansk forskning viser at asbest kan gi uhelbredelig kreft på bare to uker. Hvis du både røyker og har vært utsatt for asbest , er risikoen for å få lungekreft betydelig økt.

Cirka av alle tilfeller av lungekreft er kreft i bronkiene. Mesothelioma symptomer kan noen ganger forveksles med sukk av . Derfor er assosiasjoner mellom høygradig og langvarig eksponering og kreft lettest å påvise. Graden av eksponering for asbest har avtatt over tid i de fleste land.

YRKE OG KREFT : En rekke yrkesgrupper i Norge er mer utsatt for visse. Trestøv forklarer kreft i nese- og bihuler, mens asbest gir bryst- og . VG) Norges kreftsykehus, Radiumhospitalet i Oslo, har så mye av det kreftfremkallende stoffet asbest i vegger og tak at det er en umulig . Det slurves kraftig med håndtering av asbest. P og Takala, J) fremgår at omfanget av arbeidsrelatert kreft er høyere enn tidligere. En har ikke funnet importtall for asbest fra begynnelsen av det.

Dette stoffet kan skade celler og genmateriale, og dette øker risikoen for kreft. Brysthinnen dekker lungene og danner .

Studien ga holdepunk- ter for en sammenheng mellom asbest i drikkevann og kreft i magesekken, med en anslått tilleggsrisiko i. Lunge- kreft er regnet for å være den hyppigste yrkesbetin-. Arbeidstilsynet som mulig. Asbest er fortsatt både i bruk og i produksjon i Kina, og krefttilfellene øker. Både NTNU og kollegaer i Kina kan dra nytte av felles forskning, . Stikkord: Key words: Asbest.

Blant de kjemiske stoffene er asbest mest fryktet, men også flere. Det er foretatt importforbud for asbest fra j. Denne tida kalles latenstid og spesielt asbestbetinget kreft har lang latenstid .