Bruk av virkon

Bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler. Tablett blandes til løsning. Overflate- og instrument desinfeksjon. Godkjent av Statens Legemiddelverk. Brukt bruksløsning kan helles direkte i avløp!

Må ikke sprayes da det ikke skal lages aerosoler.

Utstyr rengjøres alltid etter bruk. Fyll flasken med liter lunkent vann. Bruk tabletter, slipp de ned i flasken. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det.

VirKon leveres i tabletter som sikrer rett dosering. Virkon har dokumentert effekt på. Fenolforbindelser skal dessuten ikke brukes til å desinfisere optisk utstyr.

Korroderer ikke metaller hvis bruksanvisningen følges.

Det er lenge vært kjent at oksydative . Ved slikt arbeid skal hansker og benkepapir brukes og avfallet spesialbehandles. Effektivt, bredspektret. Forholdsregler ved bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler.

Ingen kjent resistens problematikk forbundet med bruken. Pulveret blandes med vann . For å unngå dette skal derfor alt av utstyr som brukes desinfiseres når flere. Skånsom for menneske, materiale og miljø. Stoffet er enkelt å bruke, avsetter ikke lukt, bleker ikke og kan kjøpes . ERCIndustriell bruk av prosesshjelpemidler i prosesser og produkter,. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco . Desinfeksjonsmiddel til rengjøring av rebreather.

Brukes for å fjerne bakterier fra pustekretsløpet. Bruke same verneutstyr som pleiepersonell når de desinfiserer rommet. Sjå prosedyre for desinfeksjon av rom med VirKon. Skal rommet reingjerast .