Datablad klorin

SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. Sikkerhetsdatablad Verneblad. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Kjemikaliets bruksområde. Produsentens Varenummer.

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD.

Internt nr: Erstatter dato: Natriumhypokloritt. Voldsom polymerisasjon kan . Her finner du hva våre vaskemidler inneholder i våre datablad for bestanddeler. På denne siden finner du sikkerhetsdatablad til alle merkepliktige produkter.

Dersom du mot formodning ikke finner det du leter etter, kan du ta kontakt med oss . Effekten på bakterier och virus är dokumenterad. Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde. Handelsnamn: KLORIN ORIGINAL, KLORIN LAVENDEL.

Sterke oksidasjonsmidler. Wet Wipe Chlorine Disinfection (før aktivering). Unngå kontakt med amoniak, urea, klorin eller stoffer som inneholder klor eller klorin. Vi har lagt inn datablader i en database for alle varer vi omsetter i våre butikker, der det er krav om slik informasjon. Hvis uhellet er ute, sjekk først om det står . Faresetninger: H3Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Her er et datablad for Oxine, et desinfeksjonsmiddel som inneholder. Må ikke blandes med klorin eller andre klorholdig produkter, da giftig. Databladet er utarbeidet med Sensor-chemdoc 8. Rester av rengjøringsmidler som klorin , salmiakk, plumbo, møbelpolish, sølvpuss , bilvask. Klorins effekt på bakterier. Fare for eksplosjon med:, Acetylen, azider, ammoniumforbindelser, . Farlige nedbrytingsprodukter.

Jif Professional Skurekrem.