Enzymer

Uten enzymene ville ikke cellen kunne utført prosesser som er avgjørende for dens overlevelse. Enzymene fremmer de kjemiske . De spiller en avgjørende . Alle reaksjoner i kroppen styres eller igangsettes av enzymer og . Bindingsstedet for et substrat kalles et aktivt sete og finnes i form av en eller flere .

Fordøyelsen starter i munnen der vi fysisk bryter ned maten med tungen og tennene, og enzymer i spyttet starter nedbrytningen av karbohydrater. Skulle hjerne hatt hjelp til å få svar på disse tre spørsmålene: 1: Hvordan en enzymer bygd opp, og hvordan får de reaksjoner til å gå raskere? Under bindingsprosessen oppstår det . Noen enzymer krever et koenzym for å binde seg til substratet.

Prostetiske grupper danner kovalente bindinger med enzymet , mens kofaktorer vandrer mellom . Katalysatorer er stoffer som får kjemiske reaksjoner. I tillegg har vi enzymer fra bukspyttkjertelen som tømmes ut i tarmen, og enzymer i tarmveggen.

Her skjer all fordøyelse av maten før næringsstoffene suges . I fordøyelsessystemet er det ulike enzymer som sørger for at maten brytes ned slik at den kan tas opp i kroppen. Hvorfor kan enzymer fungere som katalysator? Altså hva gjør de som ikke reaksjonen klarer selv? Er det det at de feks øker varme, at de endrer . Uten enzymer hadde de kjemiske reaksjonene i organismen gått altfor sakte.

For at disse reaksjonene skal kunne skje, må det være enzymer til stede. De hjelper til i en rekke biokjemiske prosesser uten selv å bli brukt opp. Våre livsfunksjoner avhenger bl. Det er proteiner med spesielle egenskaper.

De virker på andre kjemiske stoffer enten ved å bryte. Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Molekyler som kan kobles sammen til kortere og lengre kjeder er organiske stoffklasser som har evnen til å polymerisere. Klassifisering av enzymer. Kommisjonens vedtak av 26.

Vaskemidler blir ofte betegnet som biologiske fordi de inneholder enzymer.

Doktorgradsarbeidet til Tina Rise Tuveng undersøker proteiner med potensiell rolle i degradering av kitin-rik biomasse.