Hvordan bruke virkon

Tablett blandes til løsning. Virkon og PeraSafe det komplette desinfeksjonsprogram. Overflate- og instrument desinfeksjon. Godkjent av Statens Legemiddelverk.

Bredspektrert desinfeksjonsmiddel til overflater, med dokumentert effekt mot flere ulike virus, bakterier inkludert ulike salmonellastammer og sopp.

Virkon S kan også spres ut gjennom tåkelegging. Ved slikt arbeid skal hansker og benkepapir brukes og avfallet spesialbehandles. Til desinfeksjon brukes Virkon , kloricid eller sprit. Virkon er et oksydativt overflate desinfeksjonsmiddel med bred draps effekt på bakterier, virus og sopp. Skånsom for menneske, materiale og miljø.

Når det er mistanke om virussmitte, er det ikke fenolforbindelser vi bruker , selv om forbindelsene er virksomme mot mange sopp– og virusarter. Det anbefales å bruke Virkon eller Kloramin som desinfeksjonsmiddel i sykehjem.

Utstyr som ikke tåler varmedesinfisering, desinfiseres med Virkon. VIRKON OG PERASAFE Tredje generasjons desinfeksjonsmidler Mikroorganismer er et. VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, . Hvordan virker PeraSafe? Be leverandør beskrive hvordan utstyr skal desinfiseres før innkjøp av nytt utstyr.

Unngå innkjøp av utstyr som ikke kan varmedesinfiseres eller desinfiseres med . Pulveret blandes med vann . Patentert biologisk nedbrytbart desinfeksjonsmiddel for utstyr og bygninger innen fiskeoppdrett. Effektivt mot alle kjente virusfamilier (stk.), mykoplasma, sopp . Dreper virus, bakterier og sopp. Benyttes ofte ved desinfisering etter kadaver, avføring . Når skal man bruke steril prosedyre?

Stoffet er enkelt å bruke , avsetter ikke lukt, bleker ikke og kan kjøpes . Virkon desinfeksjonsmiddel har dokumentert effekt på bakterier, virus og sopp. Les pakningsvedlegget og følg blandeanvisningen.

For desinfeksjon av overflater .