Klorgass behandling

Alle pasienter eksponert for irriterende gasser og som har . Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling. For eksponering for klor , se Irriterende gasser – behandlingsanbefaling ved forgiftning. Både klorgass og natriumoksikloridløsninger er meget brukt til. Behandlingen retter seg mot symptomene, og oksygenbehandling bør gis ved .

Andre ofre luktet av klor , noe som tyder på at (langt mindre dødelig). Klorgass kan irritere slimhinnene og gi symptomer som kraftig hoste og pustebesvær. Gassen er gulgrønn med en stikkende, karakteristisk lukt.

Gubben toemte kjemikalier i hottuben vaar,og jeg VET at det utviklet seg klorgass med en gang, Svei i oynene,og k. Hvis man er utsatt for klorgass , bør man oppsøke lege umiddelbart. Det finnes ingen motgift for eksponering for denne gassen, så rask behandling er viktig. Vi ser behandling av det meget reaktive metallet natrium, og hvordan det reagerer med vann og med klorgass.

USA mener det ble brukt sarin og klorgass i det kjemiske angrepet.

To barn får behandling etter å ha blitt utsatt for det som antas å være et . Problem kan skapes av mye klor i bassengvann og særlig i innendørs. Er eksemet godt behandlet og uten åpne sårflater, kan bassengbading gå bra. Klor forgiftning kan oppstå når klor er innånding, svelging eller kommer i kontakt med huden eller slimhinnene indre.

Diagnostisering og behandling av klor. Innånding av klorgass kan være skadelig. Ved sterk oppheting eller brann, kan giftig klorgass dannes. Punkt for behandling av avfall.

Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er. Behandles i samsvar med god yrkesmessig hygiene og sikkerhetsmessig. Saraqeb i Syria i februar. Grunnstoff nummer 1 klor , gjør drikkevannet rent men har siden 1. Bildet viser barn som behandles etter et mulig giftangrep i den syriske.

OPCW konkluderer nå med at klorgass trolig ble brukt som et . For å utvinne rent brom blir de bomid-rike saltlakene behandlet med klorgass og gjennomluftet. I denne prosessen oksiderer bromid-anionene til brom ved hjelp .