Klorin innånding

Innånding av klorgass i lave konsentrasjoner kan irritere slimhinner. Da kan du få symptomer som rennende og sviende nese og øyne, og hoste. Ved ubehag søk frisk luft.

Jeg vasket badet ofte for 2-uker siden med klor , etter det har jeg hatt tung pust. Eller kan jeg ikke ha symptomer så lenge? Jobbe som renholder, farlig som gravid?

Er bleach det samme som klorin ? Hus og hage innlegg 20. Hvorfor ikke blande klor og salmiakk? Flere resultater fra forum. Bufret Lignende Når klor er ved romtemperatur, er det ansett som en gass, derfor kan du lett bli eksponert ved inhalasjon av gassen.

Lave nivåer av innånding eksponering for . Effekter av klor Innånding Klor er et gassformig kjemisk element som er tyngre enn luft. Det er grønn til gul ved romtemperatur, og den har en skarp, irriterende .

At man kan få senskader av innånding av gasser er ikke rart, men det. Natriumhypokloritt (Aktiv Klor ):- , Natriumhydroksid:-. Dette Sikkerhetsdatablad er . Det er to rengjøringsmidler du for all del ikke må blande. Klorin innholder hypokloritt. Salmiakk inneholder ammoniakk.

Det kan også forårsake en . En av de vanligste årsakene er kombinasjonen salmiakk og klor som. Hvis symptomene vedvarer tilkall lege. Skyll huden med mye vann. Tilsølte klær må fjernes . Stoffer som inneholder klor kan skade leveren. Symclosen er kraftig oxiderende og det vil dannes klor når stoffet blandes med.

I sjeldne tilfeller kan innånding av kloramin føre til kjemisk. Men det er vel ikke det som er farlig.