Laksepris spot

Subscribe to our weekly reports if you want to receive all changes every week. Bufret Lignende Oversett denne siden Fish Pool Index (FPI) is the Monthly Settlement prices used for financial settlement of all contracts at Fish Pool ASA. Read more about Fish Pool Index here. Grensen er nådd for hvor høye laksepriser markedet kan svelge, påpeker sjømateksperter.

Man har strukket strikken for langt, og nå får man . Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovudansvaret for å dekkje behovet for statistikk om det norske samfunnet.

Fish Pools forwardpriser som en referanse til fremtidens laksepris av. Idag så jeg at lakseprisen falt fra spot max kr til kr 40. I tillegg fokuseres det på sykdommer og usunt fett i oppdrettslaks.

Jeg gikk ut av norske og også. Bakgrunn for analysen av utviklingen i lakseprisen. Laks solgt på termin og spot. Prisene er tydelig opp for levering neste uke.

Men IntraFishs informanter spriker litt på hvor mye lakseprisen skal opp i spot.

Denne artikkelen er basert på “The Spot -Forward Relationship in the . Hos Webavisen kan du lese siste nytt eller gjøre søk mange år . The spot -forward relationship in Atlantic Salmon futures prices. I denne artikkelen diskuterer vi hva FishPools futurespriser sier om fremtidige laksepriser. Tradere har tapt mye penger på dalende laksepris.

Det er en stor overraskelse at spot ble så høy gjennom hele desember og begynnelsen av januar, sier . Jeg tror ikke lakseprisen vil fortsette ned denne uken – tvert imot. Til tross for et fall i lakseprisen i januar, spår to studenter ved NMBU en. Basert på våre analyser konkluderer vi med en spot pris 05. SIX): Den gjennomsnittlige lakseprisen i kvartalet (NOS spot ) var på cirka 2kroner per kilo, noe som tilsvarer en reduksjon på 1kroner . Han har studert variasjoner i lakseprisene og etablert statistiske modeller som kan brukes til å forutsi disse variasjonene. Laksepris ( spot ), NOK per KG.

Eksportprisen på fersk laks falt markant i forrige uke. Første året er det ingen årlige medlemskapskostnader (ingen faste kostnader) for å handle på Fish. Kort tilbakeblikk – utvikling kostnad og inntekt.

Hvem bommer – analytikerne eller Fish Pool? Beste aksjeindikator – spot eller .

Prisen per dollar fat nordsjøolje (brent spot ) passerte dollar på formiddagen 17. Vi var veldig positive inn mot sommeren og vi så jo at lakseprisene. Nedgangen skyldes bevisst forskyvning av slaktevolumer fra fjerde til første kvartal.

Gjennomsnittlig laksepris (NOS spot ) i kvartalet var på 24 . Historisk laksepris -rekord. Høye laksepriser ga rekord- resultat. Vitenskapet trekke frem en laksepris som stadig når nye høyder, som en viktig.