Levere asbest

Avfallsbesitter er ansvarlig for emballering, merking og deklarering av asbest. Emballasjen skal forhindre spredning av asbeststøv. Asbest som leveres som . Nå skal alt avfall som du vil levere i sekk, leveres i gjennomsiktige avfallssekker på IVARs. NoMil har mottak for mindre mengde asbesthaldig materiale, som t.

Større mengder kan ein levere til NoMil sitt . All asbest skal være godt emballert ved ankomst Stegen avfallsanlegg,. Eternitt er farlig avfall. Husholdningskunder kan levere denne fraksjonen gratis på alle våre miljøtorg bortsett fra Bodø som ikke tar imot.

Må være pakket inn i plast og teipet. Spesialsekker fås utlevert på gjenvinningsstasjonen. Innpakket asbest legges på.

Dekk både med og uten felg kan leveres til Østfold gjenvinning. Hjem Her leverer du avfall Heggstadmoen Gjenvinningsstasjon. Kontakt vår bruktbutikk i Melhus for avtale om gratis levering av ting som kan få. Mange husholdningskunder og næringskunder har behov for å levere asbest.

Dette skal pakkes på godkjent måte. Dersom asbest er blandet med annet avfall uten at asbesten er. Det finnes flere andre ordninger for levering av farlig avfall. Esval Miljøpark, men det . De fleste avfallstyper kan du levere gratis til våre gjenvinningsstasjoner. Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.

Trykkimpregnert trevirke fra husholdninger, kg, GRATIS. Da har jeg funnet ut hva vi trenger å gjøre for å levere det inn. Du kan ikke levere avfall i sorte avfallssekker.

Det er gebyrfritt å levere alle typer avfall fra private så lenge du sorterer selv. Siden asbest og asbestholdig materiale (f.eks. eternitt) er farlig avfall, må slikt avfall leveres til godkjent mottak.

Kunder bør klargjøre dette før de kommer, det er ikke lov å levere i sorte sekker. Bildekk med og uten felg. Elektriske og elektroniske produkter. Farlig avfall (ulike typer).

Private kan levere dette gratis til HIM sine bemannede mottak på Årabrot,. Du betaler i forhold til bilstørrelse som benyttes ved levering til gjenvinningsstasjonen, se egen prisliste. Frå nyttår får du difor lov til å levere inn dobbelt så mykje farleg avfall som før utan. Husk å sikre avfallet godt når du frakter avfallet til gjenvinningsstasjonen!

Deponiet Langmoen kan ta i mot lett forurensede masser, inerte masser, gips, asbest.