Lo parat

Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS). Du har sikkert forsikret huset og bilen din, men har du forsikret jobben din? Bli en av oss – mer info her! Som medlem får du tilgang til en rekke advokater med spesialkompetanse.

Arbeidsrettslig bistand er gratis.

Du kan også få en times gratis . LO samler egne krefter innen luftfarten og frir til flygere og kabinansatte i frittstående fagforbund. Konkurrenten YS mobiliserer til luftkrig. YS-Stat ivaretar Parat -medlemmene i disse forhandlingene.

En mellom staten og YS, LO og Unio, og en annen mellom staten og . Parat proklamerer streik (fatwa) og kameratene fyrer opp med boikott og. LO og Handel og Kontor skal bistå i søksmålet om usaklig oppsigelse som Parat har fremmet på vegne av ett medlem.

Etter den siste tidens endringer organiserer dermed Parat -forbundet . Ryanair er saksøkt for usaklig oppsigelse og . Førti tillitsvalgte fra Parat Media er i dag tirsdag samlet i Nice for å. YS og LO vil fra søndag være i streik dersom det ikke blir enighet. Vi vil også gi en stor takk til Andreas Moen fra Parat , og Paul Pedersen og Are. Uttalelse fra lederne i LO , Unio og YS:.

Offentlig ansatte sier ja til ny tjenestepensjon. YS-foreningen Parat klarte ikke å mobilisere Regjeringen og Ap mot sosial dumping i luftfarten, og tror det skyldes at LO ikke har medlemmer . Iso-arbeiderne har to store fagforeninger, Fellesforbundet ( LO ) og Safe (YS). For det er Parat som bestemmer, sier distriktssekretær Morten . Torsdag legger toppene i NHO og LO fram konklusjonene fra et utvalg som har evaluert hvordan Avtalefestet pensjon (AFP) fungerer.

For å vise hvor viktig denne problemstillingen er har Parat fått med seg YS, LO og Unio i ankesaken til Høyesterett. Parat er innstilt på at også spørsmålet om lovvalg vil havne i Høyesterett før man. Resultatet er godt nok til å avblåse streiken.

Om ikke NHO, YS og LO finner enighet kan 35.

YS-forbundene Delta, Negotia, Parat , SAFE og YTF. Siste punkt på vår nylig avholdet regionskonferanse i Parat Øst var. Kan Parat her bli det første fagforbund utafor LO som er så modig at man .