Virkon desinfeksjon

Skånsom for menneske, materiale og miljø. Godkjent mot vegetative bakterier, sopp og virus. Desinfiserende og rengjørende. En flate behøver ikke å rengjøres før desinfeksjon. Bruk alltid hansker ved håndtering av desinfeksjonsmiddel.

Brukt bruksløsning kan helles direkte i avløp!

Må ikke sprayes da det ikke skal lages aerosoler. Patentert biologisk nedbrytbart desinfeksjonsmiddel for utstyr og bygninger innen. Boks 34 Bragernes, Nedre Storgt. Til rutinemessig desinfeksjon benyttes en løsning som tilsvarer. Skyll godt med rent vann.

Bredspektrert desinfeksjonsmiddel til overflater, med dokumentert effekt mot flere ulike virus, bakterier . Pentakalium-bis(peroksi- monosulfat)- bis(sulfat)). Til generell desinfeksjon av utstyr og flater. Primært til desinfeksjon av instrumenter,.

Båter, vadere og fiskeutstyr som skal desinfiseres må være rengjort før desinfisering. Virkon kombinerer rask . VirKon er et oksydativt overflate desinfeksjonsmiddel med bred drepende effekt på bakterier, virus og sopp. Hurtigvirkende- løsning som uavhengig har vist seg å drepe bakterier og sopp etter . Smittevernnytt, og bare en snever del av teknisk desinfeksjon omtales. Er rommet (kontaktflater) desinfisert med VirKon behøv ein ikkje verneutstyr når ein vaskar.

Sjå prosedyre for desinfeksjon av rom med VirKon. Ebolaveilederen for helsepersonell i kommunen: desinfeksjon og. Til desinfeksjon av overflater for eksempel operasjonsbord velges et produkt spesielt. Et sikkert, effektivt og bredspektret desinfeksjonsmiddel. Piller som løses opp i vann.

Overflate- og instrument desinfeksjon. Produktet er tabletter som løses opp i vann til ferdigbruksløsning. Ved desinfeksjon av akvakulturanlegg, transportenheter og utstyr pålagt .